Kedy postačí ohlásenie stavby.

Ohlásenie stavby stavebnému úradu teda postačí len pri tzv. drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie. Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie

 

 

Drobná stavba je stavba :

  • ktorej zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,
  • alebo sú to podzemné stavby, pričom ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy.

 

 

Rodinný dom nemožno považovať za drobnú stavbu a pre jeho výstavbu je potrebné získať územné rozhodnutie a následne stavebné povolenie, bez ohľadu na jeho rozlohu. Teda v tomto prípade nepostačuje ohlásenie stavby. Taktiež pri rekonštrukciách domov kde dochádza k akémukoľvek zásahu do nosných konštrukcií alebo do obvodových stien nepostačuje ohlásenie stavby ale je potrebné žiadať o stavebné povolenie.