Architektonický návrh Kultúrno-športovo-relaxačného centra Bystrá

Investičný zámer je situovaný do piatich hlavných stavebných objektov, ktoré sú podporené výstavbou kompletnej infraštruktúry v danej oblasti zámeru.Návrh Kultúrno-športovo-relaxačného centra Bystrá vychádza z požiadavky investora a má riešiť v regióne s vysokým kultúrno-turistickým potenciálom chýbajúcu infraštruktúru sociálnych služieb a prioritne posilniť kultúrny potenciál regiónu a infraštruktúru cestovného ruchu.

Vybudovanie amfiteátra, multifunkčného ihriska a námestia bude slúžiť v prospech obyvateľov regiónu a bude im poskytovať chýbajúce kvalitné kultúrne zázemie na organizovanie kultúrnych podujatí. Organizované kultúrne podujatia súčasne podporia prezentáciu regiónu v oblasti turizmu.

V areály sa nachádzajú dve detské ihriská s pieskoviskom a preliezkami ako i promenáda vedúca pri miestnom vodnom toku Bystrianka.

Predmetná oblasť je známa a vyhľadávaná nadšencami prírody/cykloturistika, pešia turistika, zimné športové vyžitie/  a má nadregionálny význam. Projekt rieši výstavbu apartmánového domu, dvoch polyfunkčných objektov, amfiteátra, námestia a multifunkčného ihriska, spevnených plôch a komunikácii, sadových úprav a drobnej architektúry ……………..Výstavbou apartmánového domu a dvoch polyfunkčných objektov bude vytvorených 32 nových apartmánov slúžiacich na ubytovanie, ďalej wellness centrum, reštaurácia, pivovar, predajňa regionálnych výrobkov (syry a údeniny), vinotéka, kaviareň. Taktiež tu budú prevádzky ako zubná ambulancia, potraviny, bankomat a lekáreň.