Nízkoenergetický rodinný dom Kľačany

  • navrh-nizkoenergetickeho-rodinnyho-domu-Klacany-a-1
  • navrh-nizkoenergetickeho-rodinnyho-domu-Klacany-a-2
  • navrh-nizkoenergetickeho-rodinnyho-domu-Klacany-a-3
  • navrh-nizkoenergetickeho-rodinnyho-domu-Klacany-a-4
  • navrh-nizkoenergetickeho-rodinnyho-domu-Klacany-a-5
  • navrh-nizkoenergetickeho-rodinnyho-domu-Klacany-a-6

Cieľom projektu bolo vytvoriť moderný nízkoenergetický rodinný dom a zároveň ho starostlivo osadiť do sklonitého svahu. Návrh vychádza z princípov funkcionalizmu. Hladká pravouhlá fasáda bielej farby v kombinácii s dreveným obkladom je doplnená veľkými presklenými plochami, čo vytvára kontakt s okolitou prírodou. Zároveň sme sa kombináciou troch konštrukcií: oporný múr, základy domu a terasa snažil skĺbiť ich pozitívne vlastnosti do jedného celku tak, aby slúžili viacerým funkciám. Týmto sa dosiahla veľká úspora finančných prostriedkov a bolo dosiahnutý komfort bývania typický pre vilové domy.

 

Videoprezentácia Viac >>