Projekt obnovy rekonštrukcie obchodného centra v Martine

  • Projekt-obnovy-rekonštrukcie-obchodného-centra-v-Martine-2
  • Projekt-obnovy-rekonštrukcie-obchodného-centra-v-Martine-4
  • Projekt-obnovy-rekonštrukcie-obchodného-centra-v-Martine-6
  • Projekt-obnovy-rekonštrukcie-obchodného-centra-v-Martine-8
  • Projekt-obnovy-rekonštrukcie-obchodného-centra-v-Martine-9
  • Projekt-obnovy-rekonštrukcie-obchodného-centra-v-Martine-10
  • Projekt-obnovy-rekonštrukcie-obchodného-centra-v-Martine-11
  • Projekt-obnovy-rekonštrukcie-obchodného-centra-v-Martine-12

Pri obnove obchodného domu bola použitá kombinácia štrukturovanej a predsadenej fasády najmä pre jej vysokú pevnosť, nízku hmotnosť,  technickú dokonalosť a vysoko estetický vzhľad.  Prevažnú časť plášťa tvoria sklené tabule bez viditeľných hliníkových prvkov tzv. štrukturálna fasáda. Zvyšná plocha fasády je pokrytá prevetrávanou fasádou ktorá bola pokrytá keramickými tabuľami v dvoch farebných odtieňoch. Zadná časť stavby ktorá nie je tak exponovaná bola  pokrytá kontaktným zatepľovacím systémom.