Blog

Rodinný Dom vo Svahu : Videoprezentácia

Rodinný Dom vo Svahu : Videoprezentácia

Cieľom projektu bolo vytvoriť moderný jednopodlažný rodinný domček a zároveň ho starostlivo osadiť do trávnatého svahu tak, aby poskytoval dostatočný komfort nielen v interiéri ale samozrejme i v exteriéri, a teda aby svažitý terén bol čo najracionálnejšie využitý. (viac…)

Záhrada Dražkovce : Videoprezentácia

K rodinnému domu patrí aj okrasné záhrada ktorá ho nielen dotvára ale poskytujú najmä priestor na oddych a relax. Okrasná záhrada plná farieb, rôznorodých rastlín, drevín, kvetinových záhonov a drobnej architektúry bude vašou pýchou, navrhneme záhradu Vašich snov. (viac…)

Post and beam Dubové : Videoprezentácia

V tomto projekte rodinného drevodomu sa uplatnil systém Post and Beam. Na skeletovú konštrukciu drevodomu sme použili ručne opracovanú smrekovú guľatinu s koreňovými nábehmi ktorá nesie celu váhu stavby čim nám odpadla potreba nosných stien a vnieslo to do návrhu mimoriadnu flexibilitu pri tvorbe dispozície. (viac…)

Drevodom v Nitre : Video z výstavby

Video z výstavby rodinného domu. Drevodom s ručne opracovanú smrekovú guľatinu s koreňovými nábehmi tzv. drevodom Post&Beam. Drevodom zmontovaný za 5 dní. (viac…)

Nízkoenergetické domy : Budúcnosť je teraz!

Určite sa zhodneme, že dnešné bývanie je naozaj finančne náročné – najmä ak chceme, aby bol náš dom moderný, dizajnovo príťažlivý a široko využiteľný. Avšak aj po samotnom postavení nášho vysneného domu platíme podstatné čiastky za údržbu, zveľaďovanie, no najmä za energie. Zaiste si poviete, že na týchto položkách sa ušetriť nedá. Ja však pre vás…

Individuálny Projekt : Realizácia vlastnej predstavy !

V stavebnej praxi možno rozdeliť projektové dokumentácie podľa spôsobu vypracovania na katalógové a individuálne projekty. Nakoľko katalógové projekty rodinných domov nemusia vyhovovať Vaším predstavám a umiestneniu stavby na Vašom pozemku, do úvahy pripadá vypracovanie individuálneho projektu. (viac…)

Rodinný dom v Žiline : Videoprezentácia

Moderný interiér ladený v teplom tóne prírodných farieb doplnený zbierkou predmetov, ktoré jeho majiteľovi robia radosť. Obývacia izba je spojená s kuchyňou, terasou, schodiskom, chodbou a vytvára hlavný obytný veľkopriestor doplnený elegantným krbom. (viac…)

Kolaudácia stavby : Uvedenie stavby do života.

Kolaudácia stavby je proces, ktorým sa budova oficiálne uvedie „do života“, rozhodne sa o tom, že stavbu je možné užívať. Týmto procesom sa zabezpečuje ochrana verejných záujmov a práv účastníkov konania z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a hlavne bezpečnosti a ochrany zdravia budúcich užívateľov, či požiarnej ochrany. Kolaudačné rozhodnutie je nevyhnutné pre začatie užívania každej realizovanej stavby alebo jej rekonštrukcie,…

Odstupy stavieb: Osadenie domu na pozemok.

(1) Vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať požiadavky urbanistické, architektonické, životného prostredia, hygienické, veterinárne, ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany pamiatok, požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a na zachovanie pohody bývania. Odstupy musia umožňovať údržbu stavieb a užívanie priestorov medzi stavbami na technické alebo iné vybavenie územia a činnosti, ktoré súvisia…

Bungalov Stráne : Fotky z realizácie.

Okrem projekčnej činnosti sa venujeme i výstavbe rodinných domov. V tomto článku sa Vám posnažíme priblížiť chronologickú výstavbu murovanej stavby domu typu bungalov na konkrétnom príklade našej realizácie nášho projektu. (viac…)