Individuálny Projekt : Realizácia vlastnej predstavy !

V stavebnej praxi možno rozdeliť projektové dokumentácie podľa spôsobu vypracovania na katalógové a individuálne projekty. Nakoľko katalógové projekty rodinných domov nemusia vyhovovať Vaším predstavám a umiestneniu stavby na Vašom pozemku, do úvahy pripadá vypracovanie individuálneho projektu.

 

Výhody :

  • Individuálny prístup
  • Realizácia vlastnej predstavy o bývaní
  • Vysoká úspora finančných prostriedkov pri realizácií stavby
  • Zohľadnenie vplyvu prostredia
  • Exkluzivita

 

Každý individuálny projekt pozostáva z niekoľkých fáz :

  1. Architektonická štúdia – v tejto fáze sa jedná o hmotové a dispozičné riešenie objektu, zisťovanie základných požiadaviek klienta, analýzu lokality a možností pozemku investora.
  2. Projekt pre územne rozhodnutie – stavba má presne definované parametre (maximálna výška objektu, odstupy oh hranice pozemku, predbežný návrh statiky…)
  3. Projekt na stavebné povolenie – projekt je vypracovaný do takej miery, že je  možná realizácia stavby na jeho základe. Projekt je spracovaný v mierke 1:100
  4. Realizačný projekt – je finálnou fázou v ktorej je objekt spracovaný v mierke 1:50 (vybrané detaily 1:20). Plán obsahuje podrobnú technickú správu a položkovito spracovaný rozpočet na celú stavbu.

 

Individuálny projekt je odporúčaný pre ľudí s presnou predstavou o budúcom bývaní. Zosúladenie predstáv s požiadavkami stavebného úradu má za úlohu projektant. Nakoľko architekti alebo projektanti okrem vypracovanej dokumentácie poskytujú aj poradenské služby, individuálny projekt Vám  ušetri peniaze pri samotnej realizácií stavby.