Architektonická štúdia administratívnej budovy Voms v Žiline

Architektonická štúdia administratívnej budovy Voms v Žiline. Návrh tejto kancelárskej budovy vychádzal z našich poznatkov o optimálnej a flexibilnej prevádzke kvalitných administratívnych objektov. Nadčasovosť, elegancia, čisté tvary, zaujímavá geometria, ktorá plne súvisí s funkčnosťou stavby. Koncept bol prispôsobený urbanistickej situácii lokality a tvaru disponibilného pozemku, pričom sme maximálne využili limity zastavanosti danej parcely.

Páči sa Vám naša práca?

Kontaktujte nás!

Pozývame Vás ku nám na stretnutie pri šálke dobrej kávy. Nezáväzne sa porozprávame o Vašej predstave a ponúkneme Vám kreatívne riešenia nášho ateliéru.


VOLAJTE

Počas pracovných dní na naše telefónne číslo

PÍŠTE

Pošlite nám email s Vašou otázkou alebo dopytom

KANCELÁRIA

Nájdete nás na Komenského 19, 036 01 Martin