Projekt lekárne v Martine

Návrh lekárne pre potreby pacientov Univerzitnej nemocnice Martin. Priestory navrhovanej lekárne vznikli prebudovaním jestvujúcich skladových priestorov podľa presných a špecifických potrieb investora. Medicínsky riaditeľ UNM Dalibor Murgaš dodal, že sú nemocnicou orientovanou na pacienta a preto zriadenie takejto lekárne bolo ďalším krokom k rozšíreniu služieb, ktorá zahŕňala i nedávnu prestavbu nemocničného parkoviska. „Do našich špecializovaných ambulancií chodí množstvo pacientov aj z iných regiónov, kde im lekári predpisujú špeciálne lieky. Tie nie sú v iných lekárňach bežne dostupné a musia ich objednávať. Tu majú pacienti všetko na jednom mieste. Aj na Slovensku i v zahraničí sú nemocnice, ktoré majú vlastné lekárne, čiže nie je to nič nové,“ ozrejmuje D. Murgaš.

Projekt lekárne musel rešpektovať jestvujúce stavby a prevádzky. Doba realizácie projektu bola stanovená na 3 mesiace . Pre investora sme okrem architektonickej štúdie a realizačného projektu stavby vykonávali autorský i stavebný dozor na stavbe. Na základe podrobného návrhu interiéru a exteriéru sme zabezpečovali i samotnú dodávku a realizáciu prvkov a zariadenia interiéru ( reklamné 3d nadpisy a svetelný kríž, reklamné polepy okien, osvetľovacie prvky, automaticky posuvné dvere a okná, drevený exteriérový obklad, kamenný interiérový obklad, vybavenie oficíny nábytkom, lavička, kôš a iné ) a exteriéru v čo najkratšom možnom čase a za čo najlepšiu cenu v najvyššej možnej kvalite.

Páči sa Vám naša práca?

Kontaktujte nás!

Pozývame Vás ku nám na stretnutie pri šálke dobrej kávy. Nezáväzne sa porozprávame o Vašej predstave a ponúkneme Vám kreatívne riešenia nášho ateliéru.


VOLAJTE

Počas pracovných dní na naše telefónne číslo

PÍŠTE

Pošlite nám email s Vašou otázkou alebo dopytom

KANCELÁRIA

Nájdete nás na Komenského 19, 036 01 Martin