Projekt revitalizácie jazdeckého areálu v Trebostove

Hlavným cieľom projektu je revitalizáciou a dostavbou vytvorenie jazdeckého areálu, ktorý bude slúžiť na propagáciu jazdeckého športu, organizovanie jazdeckých pretekov a poskytovanie hipoterapie.

V súčasnom období začíname intenzívne pracovať na príprave uceleného projektu a to v tejto fáze najmä ide o prípravu architektonického projektu, nakoľko v rámci revitalizácie areálu by malo dôjsť k viacerým rekonštrukčným prácam a dostavbám. Súčasťou obnovy bude i rekonštrukcia pamiatkovo chránených stavieb a to najmä kaštieľa, ktorý bude slúžiť najmä ako hotel a múzeum. Taktiež sa bude riešiť dostavba nových objektov a to najmä krytej haly slúžiacej ako jazdiareň, tribúny, administratívno-prevádzkovej budovy s reštauráciou a kaviarňou. Je potrebné a nutné rekonštruovať a dostavať i nové stajne pre kone a priestory s tým spojené – sedlovňa, šatňa. Taktiež bude prebiehať dostavba vonkajšieho areálu (chodníky, účelové plochy, ihriská) výbehy , odstavné plochy a iné vonkajšie prvky drobnej architektúry.

Páči sa Vám naša práca?

Kontaktujte nás!

Pozývame Vás ku nám na stretnutie pri šálke dobrej kávy. Nezáväzne sa porozprávame o Vašej predstave a ponúkneme Vám kreatívne riešenia nášho ateliéru.


VOLAJTE

Počas pracovných dní na naše telefónne číslo

PÍŠTE

Pošlite nám email s Vašou otázkou alebo dopytom

KANCELÁRIA

Nájdete nás na Komenského 19, 036 01 Martin