Urbanistická štúdia IBV Košariská

Urbanistická štúdia bytovej výstavby IBV Košariská. Na túto lokalitu boli vypracované viaceré variantné riešenia s rôznou kombináciou vý­stavby rodinných a bytových domov. Celková plocha lokality je 7,76ha.
https://youtu.be/Adb3Sbg5HSg

Páči sa Vám naša práca?

Kontaktujte nás!

Pozývame Vás ku nám na stretnutie pri šálke dobrej kávy. Nezáväzne sa porozprávame o Vašej predstave a ponúkneme Vám kreatívne riešenia nášho ateliéru.


VOLAJTE

Počas pracovných dní na naše telefónne číslo

PÍŠTE

Pošlite nám email s Vašou otázkou alebo dopytom

KANCELÁRIA

Nájdete nás na Komenského 19, 036 01 Martin