Návrh lekárne pre potreby pacientov Univerzitnej nemocnice Martin. Priestory navrhovanej lekárne vznikli prebudovaním jestvujúcich skladových priestorov podľa presných a špecifických potrieb investora.  

Projekt lekárne musel rešpektovať jestvujúce stavby a prevádzky. Doba realizácie projektu bola stanovená na 3 mesiace . Pre investora sme okrem architektonickej štúdie a realizačného projektu stavby vykonávali  autorský i stavebný dozor na stavbe. Na základe podrobného návrhu interiéru a exteriéru sme  zabezpečovali i samotnú dodávku a realizáciu prvkov a zariadenia interiéru ( reklamné 3d nadpisy a svetelný kríž, reklamné polepy okien, osvetľovacie prvky, automaticky posuvné dvere a okná, drevený exteriérový obklad, kamenný interiérový obklad, vybavenie oficíny nábytkom, lavička, kôš a iné ) a exteriéru v čo najkratšom možnom čase a za čo najlepšiu cenu v najvyššej možnej kvalite.