Rodinný Dom vo Svahu : Videoprezentácia

Rodinný Dom vo Svahu : Videoprezentácia

Cieľom projektu bolo vytvoriť moderný jednopodlažný rodinný domček a zároveň ho starostlivo osadiť do trávnatého svahu tak, aby poskytoval dostatočný komfort nielen v interiéri ale samozrejme i v exteriéri, a teda aby svažitý terén bol čo najracionálnejšie využitý. Návrh citlivo vychádza z princípov funkcionalizmu. Hladká pravouhlá fasáda bielej farby v kombinácii s dreveným obkladom je doplnená veľkými presklenými plochami, čo vytvára dojem, že napriek úsiliu o modernú architektúru sa nezabúda na kontakt s okolitou prírodou. Zároveň sme sa kombináciou troch konštrukcií: oporný múr, základy domu a terasa snažil skĺbiť ich pozitívne vlastnosti do jedného celku tak, aby slúžili viacerým funkciám. Týmto sa dosiahla veľká úspora finančných prostriedkov a bolo dosiahnutý komfort bývania typický pre vilové domy.

 

 

Videoprezentácia Rodinný Dom vo Svahu

 

Projekt stavby viac >>