Služby

Sme architekti so sídlom v Martine, ale pôsobíme vrámci celej SR.  Robíme projekty všetkých druhov, mierok a rozpočtov. Naše služby využívajú súkromné osoby, malé firmy, štátne inštitúcie, developeri a medzinárodné spoločnosti.

ARCHITEKTÚRA

Ponúkame Architektonické návrhy stavieb, interiérov a záhrad. Tvorbu Územnoplánovacej dokumentácie. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavby. Inžiniersku činnosť. Vykonávanie stavebného dozoru počas realizácie stavby. V prípade potreby zabezpečujeme i samotnú realizáciu.

 

ANIMÁCIE

Pri  veľkých projektoch pomáhame predstaviť zámer s využitím najpokročilejšej 3D animácie, ktorá ukáže projekt zo všetkých perspektív.

 
PANORÁMA

Pripravíme 360 stupňové vizualizácie ktoré umožnia vidieť budúci interiér z každého smeru.

 

VR

Pracujeme s virtuálnym prostredím.

 .

NÁVRHY ZÁHRAD

 Ponúkame architektonické návrhy a projekty záhrad, intravilánov miest a obcí, areálov firiem a plôch, ich vypracovanie podľa požiadaviek klienta.

 

DRONE

Na základe preletu daným územím  získame potrebné údaje na to, aby sa mohol projektový zámer uskutočniť.

 
3D Tlač

Ponúkame vytvorenie 3D modelu  stavby a následné vytlačenie cez 3D tlač.

 

Sken Laserom

Za pomoci merania laserovým skenom  dodáme 3D model celého územia alebo stavby.