Spoločnosť Koravos sa zaoberá výrobou záhradníckych substrátov, organicko-biologických hnojív a spracovaním rašeliny a kôry. Dodáva svoje produkty do maloobchodu a veľkoobchodu a poskytuje poradenskú činnosť v oblasti organických hnojív. V rámci svojej činnosti sme navrhli a dodali interiér hlavného administratívneho a obchodného zázemia spoločnosti Koravos. Interiér bol tematicky zladený so zameraním spoločnosti, s dôrazom na detaily, vrátane svietidiel ktoré sme vyrobili z vedier a priestoru pre zákazníkov s osvetlenou záhradou. Ide o malý projekt, ale s peknou myšlienkou, ktorý prispieva k celkovému zážitku z návštevy spoločnosti Koravos. Priestor navyše slúži aj ako kancelária pre konateľov, zasadacia miestnosť, priestor pre vybavenie zákazníkov a obsahuje aj kuchynku.