Projekt kompletné prestavby interiéru je vykonaný pre klienta s dôkladnou analýzou jeho potrieb a preferencií. Po dôkladnom plánovaní sme sa pustili do práce, kde sme postupovali podľa stanoveného harmonogramu a neustále komunikovali s klientom o postupe a rozhodnutiach. Aj keď rekonštrukcia ešte stále prebieha, sme hrdí na dosiahnutý pokrok. Po niekoľkých týždňoch tvrdej práce sme už teraz viditeľne zmenili ich domov na miesto, ktoré presne zodpovedá ich snom a potrebám