Okrem projektu rodinného domu sme pre nášho klienta vytvorili výtvarno-technickú dokumentáciu celého interiéru RD, cenovú kalkuláciu, ale aj odborné konzultácie a samotnú realizáciu návrhu.