Členitý tvar budovy zväčšuje jej ochladzovaný povrch, a teda aj tepelnú stratu domu. Preto sa táto stavba vyznačujú kompak­tnosťou tvaru. Pri NED dome sme kládli veľký dôraz na orientáciu vzhľadom na svetové strany. Stavba je orientovaná veľkými oknami obytných miestností na juh, čo umožňuje využívať slnečnú energiu prichádzajúcu cez okná.