Rodinný dom sa nachádza v okrajovej časti mesta Hainburgu v spolkovej krajine Dolné Rakúsko. Ide o dvojpodlažný rodinný dom. Na fasáde domu v vzhľadom na presné predpisy úradov sme použili najmä prírodné materialy drevo a kameň v kombinácii s bielou omietkou a veľkými hliníkovými okennými plochami. Krytinu sme zvolili matnú tmavú keramickú tvarovku šedej farby. Tak ako je to už v nášom ateliéri štandardom, architektonický návrh bol spracovaný kompletne s osadením domu do reálneho terénu s návrhom oplotenia záhrady a prístrešku pre autá. V tomto projekte sme pokračovali i návrhom interiéru.