Moderný viladom Závodie so 6 samostatnými bytovými jednotkami osadený vo svahu sa nachádza v Žiline v časti Závodie. Fasáda domu je tvorená kombináciou omietky, betónu, dreva, skla a je doplnená veľkými oknami . Stavba je tvorená 3 nadzemnými podlažiami a veľkopriestorovou privátnou podzemnou garážou, čím bola zabezpečená dostatočná požiadavka parkovacích miest nielen pre obyvateľov samotného viladomu ale aj pre návštevníkov. Ku každému bytu prislúcha vlastná terasa. Stavba je v horizontálnom smere výrazne výškovo uskočená, čím harmonizuje s okolitým terénom. Výškovým posunom bolo zároveň dosiahnuté výrazne oddelenie susedných terás a poskytnuté súkromie obyvateľom viladomu.