Ide o projekt súkromnej neurologická kliniky v Martine ktorá bude vykonávať komplexnú diagnostiku a liečbu takmer všetkých neurologických ochorení. V projekte sme podrobne navrhli interiér špecializovaných ambulancií, CT pracovisko, zubnú ambulanciu, čakáreň, lekáreň a operačnú sálu. Ide o prestavbu, nadstavbu a dostavbu objektu RD.