Ide o návrh interiéru polyfunkčnej budovy spoločnosti DASS s.r.o.. Dispozične sme objekt z hľadiska prevádzky rozdelili horizontálne na dva funkčné celky. Na prízemí sme navrhli obchodný priestor s kanceláriou a hygienickým zázemím, sklady tovaru a ND a servisné dielne a technické zázemie objektu. Na 2.np sme umiestnili administratívnu časť pozostávajúca z kancelárií, sociálneho zázemia, zasadacej miestnosti, dennej miestnosti, kuchynky, archívu a serverovne, showroomu pre zákazníkov, príručného skladu a baliaceho priestoru a šatne pre zamestnancov – skladníkov. Administratívna časť bude napojená na zelené átrium s extenzívnou vegetačnou strechou, nad ktorým bude posuvne otváravá oblúková strecha. V objekte bude 14 zamestnancov.