V návrhu sme riešili vytvorenie súkromia, ktorý veľký otvorený priestor potreboval, ale tak aby sa zachovali dôležité výhľady na krajinu. Na fasáde objektu boli použité v kontraste s bielou omietkou prírodné materiály kameň a drevo. Podstatnú časť stien tvoria presklené otvory s peknými priehľadmi do prírody. Okrem stavby sme navrhli i záhradu a interiér.