Rodinný dom je navrhnutý vo svahu orientovanom južne. Vsadenie objektu na pozemok reaguje na danosti prostredia, využíva priaznivé svetové strany ako aj svahovitý terén. Základná hmota objektu je umiestnená v smere vrstevníc. Dom má 3 podlažia. Rozloženie hmôt vytvára 3 terasy, každá orientovaná do inej svetovej strany. Dynamika domu je podporená rotáciou jednotlivých podlaží . Presahmi vytvára slnolamy proti prehrievaniu interiéru v letnom období.