Architektonická štúdia administratívnej budovy Voms v Žiline. Návrh tejto kancelárskej budovy vychádzal z našich poznatkov o optimálnej a flexibilnej prevádzke kvalitných administratívnych objektov. Nadčasovosť, elegancia, čisté tvary, zaujímavá geometria, ktorá plne súvisí s funkčnosťou stavby. Koncept bol prispôsobený urbanistickej situácii lokality a tvaru disponibilného pozemku, pričom sme maximálne využili limity zastavanosti danej parcely.