Objekt polyfunkčnej budovy DASS v Martine je dvojpodlažná stavba. Polyfunkčný objekt má takmer štvorcový pôdorysný tvar. Stavba je zastrešená plochou vegetačnou strechou. Budova má 4 vstupy. Hlavný vstup pre zákazníkov, vstup do predajne, vstup pre zamestnancov a vstup do skladu. Dispozične sme objekt z hľadiska prevádzky rozdelili horizontálne na dva funkčné celky. Na prízemí sme navrhli obchodný priestor s kanceláriou a hygienickým zázemím, sklady tovaru a ND a servisné dielne a technické zázemie objektu. Na 2.np sme umiestnili administratívnu časť pozostávajúca z kancelárií, sociálneho zázemia, zasadacej miestnosti, dennej miestnosti, kuchynky, archívu a serverovne, showroomu pre zákazníkov, príručného skladu a baliaceho priestoru a šatne pre zamestnancov – skladníkov. Administratívna časť bude napojená na zelené átrium s extenzívnou vegetačnou strechou, nad ktorým je automatická otváravá strecha. V objekte 1e 14 zamestnancov. Z konštrukčného hľadiska je objekt navrhnutý ako monolitický skelet so železobetónovými stropnými doskami a výplňovým murivom. Objekt je založený na pilotách a základovom ŽB rošte. Materiálové riešenie fasády pozostáva z bielej a sivej omietky v kombinácii s kazetovým fasádnym systémom, presklenými plochami a tieniacimi horizontálnými lamelami . Objekt je od ulice Bottova osadený na jednotnej uličnej čiare so susedným objektom z južnej strany MojaPoliklinika Bottova. Dopravný prístup je riešený z existujúcej komunikácie ul. Bottova cez navrhovaný vjazd zo Severozápadnej strany pozemku. V rámci stavby bude zabezpečených 17 parkovacích miest.