Cieľom projektu Moja Poliklinika Bottova v Martine je priniesť lekárskej verejnosti moderné architektonicky atraktívne priestory pre výkon svojej zdravotníckej profesie. Projekt polikliniky bol pripravovaný tak, aby spĺňal všetky zákonné povinnosti a zároveň kráčal s dobou v oblasti technológií a ekológie. Ako názov prezrádza, poliklinika sa bude nachádzať na ul. Bottova v Martine . Po jej dokončení sa stane aktívnou súčasťou zdravotníckej časti Martina v tesnej blízkosti Univerzitnej nemocnice a iných zdravotníckych zariadení čo zvyšuje komfort pacienta. Poliklinika je navrhnutá, aby pôsobila nerušivo a rešpektovala okolitú výstavbu. Objekt po dokončení poskytne priestor pre 16 ambulancií s lekárňou na prízemí.

Vyhradené parkovanie pre lekárov, Ekologické riešenia a veľa zelene. Prístup do objektu je navrhnutý z ulice Bottova. Objekt MojaPoliklinika Bottova bude riešená s tromi nadzemnými podlažiami a štvrtým uskočeným podlažím. Strechy objektov sú navrhnuté ploché vegetačné. Dopravný prístup je riešený z existujúcej komunikácie Bottova 2 samostatnými vjazdmi zo Západnej strany pozemku. Jeden vjazd bude sprístupňovať parkovacie miesta pre zákazníkov a druhý samostatný vjazd bude sprístupňovať parkovacie miesta pre zamestnancov. Samotný objekt nebude oplotený a s okolím bude prepojený pešími komunikáciami. Objekt MojaPoliklinika Bottova má navrhnutých spolu 29 parkovacích miest, z čoho 10 parkovacích miest navrhnutých pre zamestnancov a 19 pre návštevníkov polikliniky z čoho 2 miesta budú riešené ako vyhradené miesta pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.