Projekt distribučného centra pozostáva z administratívnej budovy a skladovej haly a slúži pre potreby firmy DSC Slovensko. Administratívna časť je murovaná a dvojpodlažná. Na prízemí je zasadačka, showroom, šatne so sprcha a sociálno-hygienické zázemie . Druhé podlažie AB je tvorené dvoma kanceláriami spolu pre 6 osôb (dvaja konatelia, dvaja skladníci a 2 administratívni pracovníci), archívom, kuchynkou /dennou miestnosťou a sociálno-hygienickým zázemím (wc muži a wc ženy). V rámci celého objektu bude spolu 6 osôb. Skladová hala je jednopodlažná montovaná oceľová stavba obalená tepelnoizolačnými panelmi rozmeru 13x45m zastrešená sedlovou strechou. Hala bude slúžiť výlučne ako medzisklad na dočasné uskladnenie produktov kovových súčiastok a súčastí ktoré sa využívajúce najmä v oblasti upínania, uchopovania, manipulácie a robotizovaných systémov v oblastiach priemyselnej výroby a ich dalšiu distribúciu.