Predmetný architektonický návrh rieši kompletnú prestavbu pôvodnej stavby školskej jedálne ktorá je už morálne, fyzicky a kapacitne v nevyhovujúcom stave. Predmetný objekt školskej jedálne ma byť riešený multifunkčné tak aby sa dal prenajať (svadby, oslavy, kongresy…….) a tak sa ekonomicky zhodnocoval. Všetky konštrukcie a technológie objektu budú vybudované nanovo. Stavba má vlastnú kuchyňu s kompletným zázemím, sociálne zázemie, šatne, priestrannú jedáleň (sálu pre 100 osôb) a priestrannú terasu. Veľké skladacie sklenené steny prepájajú sálu s veľkou prestrešenou terasou čim sa dá kapacita v letných mesiacoch zvýšiť o 40 osôb. Materiálová a tvarová rôznorodosť exteriéru stavbu vizuálne člení a dáva jej menšiu mierku než v skutočnosti.