Zámerom investora je vybudovať v centre Žiliny polyfunkčný objekt. Kapacitne poskytne rezidenčné parkovanie na dvoch podlažiach spolu 32PM pre potreby rezidentov, nájomcov. 1NP – funkčná náplň vychádza z myšlienky premiestniť súčasné mestské trhovisko do moderných krytých celoročne využívaných priestorov s možnosťou variability priestorov a otvorenia presklenej fasády počal leta. Toto podlažie sa uvažuje ako celozastavané. 2NP, 3NP – je rozdelené na dva bloky – severný a južný – vo vnútri vzniká átrium s modernou pavlačou s integrovanou zeleňou. V severnom bloku na každom podlaží vzniknú 4 1-izbové apartmány a v južnom bloku 3 2-izbové byty. 4NP – je uvažované ako ustúpené mezonetové podlažie, opäť formou dvoch blokov s vnútorným átriom s pavlačou, vzniknú tu spolu 6 mezonetových industriálnych loftových bytov so strešnými terasami.