Zámerom projektu je stavebnými úpravami, prístavbou a nadstavbou z jestvujúcich dvoch vedľa seba susediacich budov vybudovať 4-podlažný bytový dom, ktorý je čiastočne podpivničený. V objekte je spolu 17 bytov. Na najvyššom ustúpenom podlaží sú dva priestranné štvorizbové byty s veľkou terasou, ďalej sú tu tri 3-izbové, dva 2- izbové a štyri 1-izbové byty. Okrem kompletného realizačného projektu parkoviska, prípojok, profesií, rozpočtu a bytového domu sme riešili i architektonický návrh interiéru bytov. Zastavaná plocha objektu je 460m2 a úžitková plocha je 1430m2. Plocha pozemku je 3000m2. Počet parkovacích miest je 27.