Rekreačný areál pozostávajúci z hotela, škôlky, telocvične a športovej tribúny so šatňami, existujúceho futbalového ihriska a amfiteátra a multifunkčnej športovej plochy.