Architektonický návrh, ktorý rieši využitie voľnej plochy v centre Nižnej na autobusovú stanicu, štadión, obchod, tržnicu a ďalšie obchodné prevádzky.