Urbanistická štúdia mestskej zóny v ktorej je okrem základných funkcií bývania a administratívy myslené i na komplexnú vybavenosť územia pre jeho obyvateľov a návštevníkov. Dané územie je vybavené obchodmi a službami, parkmi, športoviskami a ponúka tak priestor i pre voľnočasové aktivity.