Architektonický návrh prestavby a obnovy centrálne časti UNIVERZITNEJ NEMOCNICI MARTIN.